Design

Sla de handen ineen met co-creatie!

De laatste jaren heeft het werken vanuit de klantbehoefte een steeds grotere rol gekregen binnen het bedrijfsleven . Co-creatie is de nieuwe norm, waarbij bedrijven in toenemende mate gaan samenwerken met de eindgebruiker. Dankzij co-creatie kunt u uw meerwaarde vergroten door klanten beter te bedienen. Daarbij zorgt het betrekken van de klant bij het proces voor grotere loyaliteit, betere klantbeleving en tevredenheid.

Anders gezegd: bij co-creatie ontwerpt en produceert u een product of dienst samen met uw doelgroep/klanten. Het idee hierachter is dat door samen te werken met gebruikers, of te luisteren naar hen, loyale en betrokken klanten gecreëerd worden.  

Co-creatie biedt bedrijven volop kansen om klanten te binden én succes te vergroten. Doordat de markt beter ingeschat kan worden is het faalrisico kleiner, biedt je klanten meer werk op maat en zorgt u uiteindelijk voor tevreden en loyale klanten.

 Blog co-creatie (1) - Tarkett

Hoe kan ik zelf beginnen met co-creatie?

Het idee van co-creatie klinkt simpel, maar blijkt in de praktijk  een stuk lastiger te zijn. Co-creatie gaat verder dan enkel eenmaal met de klant te overleggen en daar ooit iets mee doen. Het is een doorlopend proces. De kern van co-creatie is het inzetten van de informatie en feedback die u krijgt vanuit contact met de klant/doelgroep. Na het vaststellen van problemen of kansen, gaat u samen met de klant nadenken over oplossingen. Hieronder worden  de stappen simplistisch weergegeven:

  • Vraag feedback aan uw klanten. Wat missen zij aan uw product, dienst, bedrijf of organisatie.
  • Bedenk a.d.h.v. deze feedback samen met de klant een passende oplossing.
  • Betrek de klant vervolgens ook in de realisatie van de oplossing/verbetering.

 

Personalisering als ultieme manier om klanten te binden

Nu denkt u misschien: zit mijn klant wel te wachten op extra werk? Wil de klant niet gewoon dat wij als bedrijf het hele proces van A tot Z op ons nemen? Natuurlijk is het bij co-creatie niet de bedoeling dat de klant het hele proces op zich neemt, maar het is onderzocht dat loyaliteit en tevredenheid groter zijn wanneer de klant enige invloed heeft gehad op het  of dienst

Door de klant de mogelijkheid te geven een eigen draai te geven aan een product en er zelf moeite voor te doen, gaat deze uw product of dienst uiteindelijk meer waarderen. Dit heet het zogenaamde IKEA-effectDaarnaast biedt de mogelijkheid van een gepersonaliseerd product de klant de optie er echt een eigen product of dienst van te maken. De binding met een bedrijf wordt dus, dankzij co-creatie, een stuk groter dan wanneer er simpelweg een (onpersoonlijk) product in de schappen ligt.

Hotel Staats - personalised floor

 Tips voor succesvolle co-creatie 

Het is bewezen dat co-creatie van grote waarde kan zijn voor de klanttevredenheid. Echter is het wel van belang om co-creatie op de juiste manier toe te passen. Begin klein en ontwikkel een eigen strategie om met uw doelgroep in contact te komen. Maar waar moet u op letten? En hoe kunt u beginnen? Wij geven een aantal tips. 

  • 1. Innoverend vermogen. Het is van belang dat u, uw organisatie en uw werknemers klaar zijn voor co-creatie. Dit proces houdt altijd in dat er verandering gaat plaatsvinden. Wees hier op voorbereid en zorg dat de mensen die deelnemen de juiste competenties hebben en dat het bedrijf open staat voor verandering en hier op in kan spelen.
  • 2. Plan van aanpak. Alles valt of staat met het creëren van waarde voor iedereen. Co-creatie vindt niet enkel plaats aan het einde van de keten, maar eindgebruikers kunnen ook eerder in de keten worden betrokken bij het verbeteren van producten of diensten. Het van belang om u af te vragen of u naast klanten ook ketenpartners bij het proces betrekt (co-design). Betrek er bijvoorbeeld bestaande leveranciers, klanten en partners bij uit uw eigen netwerk om mee te denken over uw product of dienst. Ook kunt u gaan voor een andere vorm van co-creatie; mass collaboration. Hier wordt op grote schaal gebruik gemaakt van de kracht van de ‘global brain’, bijvoorbeeld via social media of eigen onlibe platformen.
  • 3. Meten is weten. Het is essentieel om van te voren te bepalen wat het gewenste succes is dat u met co-creatie wilt behalen. Een recent onderzoek van TNO helpt u hierbij met het vastleggen van een aantal co-creatie waarde-indicatoren
  • 4. Betrek mensen bij het proces. Benut de waarde van klanten, medewerkers en andere belanghebbenden door ze bij het proces te betrekken. Ga bijvoorbeeld de dialoog met elkaar aan en zorg voor een diverse groep waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en men elkaar de ruimte geeft om 'out of the box' te denken en fouten te durven maken.

 

Theorie in de praktijk! voorbeelden van co-creatie

In de praktijk zijn al veel voorbeelden te vinden van co-creatie. Bijvoorbeeld bij Adidas, waar u als klant zelf een schoen kunt ontwerpen aan de hand van bestaande modellen. Daarnaast kunnen ontwerpen van andere klanten bekeken of gekozen worden.

Maar co-creatie gaat verder dan enkel een product personaliseren.  Chipsmerk Lay’s bedacht al in 2010 de ‘Maak de Smaak’ campagne, waarbij klanten zelf smaken in konden sturen én konden stemmen op deze smaken. De winnende inzending kreeg niet alleen € 25.000 euro, maar ook 1% van de omzet in het eerste jaar dat de ‘eigen’ chips op de markt gebracht werd.

Circle of Architects

 

op welke manier past tarkett co-creatie toe?

Bij Tarkett is één van onze pijlers design. We willen altijd producten op de markt brengen die vooroplopen wat betreft trends en design, maar die ook aansluiten bij de behoeften van de klant en gebruikers. Daarom is het luisteren naar de klant een belangrijk onderdeel van onze visie. Om ervoor te zorgen dat onze visie aansluit op de ontwikkelingen in de markt, organiseren we de Circle of Architects. Tijdens inspirerende sessies gaan we in gesprek met architecten en designers om nieuwe inzichten te vergaren, trends te ontdekken en samen te werken aan innovatieve, duurzame en baanbrekende designs.

Ook hebben wij 3 designcentra in de nabije omgeving, waar klanten op afspraak welkom zijn (Clervaux, Waalwijk en Parijs) om co-creatie ideeën meteen in pratijk te brengen. Met bijvoorbeeld ons DESSO Carpet Design Center™ in Waalwijk kan de klant samen met ons ervaren designteam kleuren en structuren combineren om een eigen, unieke vloerbedekking te creëren. Het is een designlaboratorium en flexibele productiefaciliteit in één. Naast designcentrums bieden we ook co-creatie tools aan, waaronder de Floorcraft Design Service,  om unieke vloerontwerpen op maat te maken.

Meer informatie over onze 3 designcentra, de Floorcraft Design Service of andere co-creatie diensten??

image

Co-creatie voor een duurzamere toekomst? 

Co-creatie beperkt zich echt niet enkel tot het verbeteren van producten of diensten, om beter aan te sluiten bij de behoeftes. Wij geloven bij Tarkett dat het ook van belang is om samenwerkingen aan te gaan voor een duurzamere toekomst. Door samen met andere organisatie in uw eigen en andere productieketens te werken kunt u zorgen voor maximale recyclemogelijkheden, toekomstbestendige productielijnen en nieuwe winstmogelijkheden. Meer hierover in het blogartikel: "Het roer om! Samen naar een circulaire economie".

Meer over onze duurzame aanpak, samen met klanten, leveranciers en partners ontdekken? Bekijk de video:

 

 Samen verantwoordelijkheid dragen

Belangrijk bij co-creatie is dat niet alleen de klant, maar ook de producent verantwoordelijkheid neemt. Dirk van Gestel, Marketing Manager Tarkett NL, omschrijft dit als volgt: “Co-creatie is niet vrijblijvend en alles overlaten aan een adviesgroep, maar moet starten vanuit een eigen visie, die in harmonie is met de eisen en wensen van de doelgroep.”

Samenvattend komt het er bij co-creatie op neer dat de sleutel tot een beter begrip van de markt, het creëren van loyale klanten en tevreden eindgebruikers en producenten ligt in het samenwerken, samen verbeteren en samen zoeken naar oplossingen. Tenslotte kan er samen veel meer bereikt worden dan alleen. Of in de woorden van Helen Keller:

“Alone we can do so little; together we can do so much.”

 

Tamara Dijkshoorn

Geschreven door

Tamara Dijkshoorn

Adviseur Architecten en Designers

Lees ook

Milan design week 2019: ontelbare hoogtepunten

Als er één plek is waar design en innovatie samenkomen, dan is het wel Milan Design Week in Milaan. Dit event, de grootste van haar soort, geeft ...

LEES MEER

Tarkett maakt duurzaam bouwen toegankelijker met introductie Green Building Cards

Duurzaamheid vormt een van de grote uitdagingen voor de bouwindustrie. Er is nog veel onduidelijkheid over de invulling van duurzaam bouwen en ...

LEES MEER
Nieuwsbrief