Duurzaamheid

Tarkett maakt duurzaam bouwen toegankelijker met introductie Green Building Cards

Duurzaamheid vormt een van de grote uitdagingen voor de bouwindustrie. Er is nog veel onduidelijkheid over de invulling van duurzaam bouwen en materiaalgebruik. Tarkett - producent van duurzame vloeren - introduceert daarom Green Building Cards. Deze overzichtelijke kaarten geven inzicht in de mogelijke milieu- en welzijnsimpact van hun producten. Deze transparante informatie stelt professionals in staat om weloverwogen beslissingen te nemen bij het selecteren en eerlijk vergelijken van materialen en leveranciers.

Meer transparantie in de bouw


Voor de bouwsector speelt de voortdurende vraag: hoe kunnen materialen en constructiemethoden bijdragen aan een duurzame omgeving op de lange termijn?

Duidelijke en open informatie over materialen en processen zijn hierbij essentieel, zodat producten niet alleen voldoen aan de behoeften van vandaag, maar ook aan die van de toekomst. Meer transparantie draagt bij aan makkelijker en effectiever de ecologische voetafdruk van gebouwen verkleinen, energieverbruik minimaliseren en efficiënt natuurlijke hulpbronnen inzetten.

 

Wat is echt duurzaam?

De gecommuniceerde CO2-uitstoot van producten lijkt soms laag, maar niet iedere leverancier neemt alle fases van de levenscyclus mee in de berekening. Hierdoor ontstaan er misleidende claims, wat door sommigen wordt gezien als greenwashing.

 

Het is altijd belangrijk om te kijken naar de gehele levenscyclus van een product, inclusief einde levensduur. In de praktijk worden nog veel producten in deze fase verbrand, waardoor een hoge CO2-uitstoot vrijkomt. Voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk is het essentieel om ook deze fase mee te nemen in de berekening en hierover transparant te zijn.

- Denise van Keulen, Communicatie Manager Sustainability bij Tarkett

 

Bij afvalverwerking van producten wordt vaak voor verbranding en vernietiging gekozen. Dit resulteert in enorm hoge broeikasgasemissies. Bovendien neemt door deze vernietiging de behoefte aan nieuwe grondstoffen toe, met als gevolg verdere uitputting van waardevolle grondstoffen en de opwarming van de aarde.

 

Groen bouwen vraagt om vroeg denken

Bij het aanschaffen van producten is het belangrijk om al na te denken wat er met de materialen gebeurt aan het einde van hun levensduur. Dit geldt echter niet alleen voor de afnemers, maar ook voor producenten. Door een circulaire mindset al in de vroege stadia van ontwerpen en ontwikkelen mee te nemen, kan rekening worden gehouden met herwinning, demontage en regeneratie. 


Het is wenselijk dat grondstoffen zo lang mogelijk circuleren binnen een gesloten kringloopsysteem, in plaats van slechts één keer te worden gebruikt en vervolgens te worden vernietigd.

 

Milieuvriendelijke gebouwen met duurzaamheidslabels

Wanneer bouwprojecten voldoen aan voorwaarden zoals energie-efficiëntie, een goede binnenluchtkwaliteit en circulaire materiaalkeuzes, kunnen zij aanspraak maken op duurzaamheidslabels. Deze bouwlabels omvatten onder andere BREEAM, LEED en WELL en geven een alomvattende beoordeling van hoe een gebouw het milieu beïnvloedt.

 

Om een zorgvuldige vergelijking van materialen te maken over de gehele levenscyclus, bestaan er diverse onafhankelijke certificaten en rapporten. Denk bijvoorbeeld aan Environmental Product Declarations (EPD's). Dit zijn documenten met gedetailleerde gegevens over de milieuprestaties van producten, waarbij alle fasen van de levenscyclus in beschouwing worden genomen. Deze rapporten zijn beoordeeld door onafhankelijke, derde partijen.

 

Eenvoudig materialen vergelijken met Green Building Cards

Ook de vloerkeuze kan helpen om certificeringen voor duurzame bouwlabels te verkrijgen. Om de zoektocht naar de juiste documentatie hiervoor te vereenvoudigen, voert Tarkett Green Building Cards in. Dit initiatief zorgt voor meer transparantie en ondersteunt bouwprofessionals in het maken van duurzame materiaalkeuzes. 

 

Deze kaarten presenteren op een heldere manier de aanwezige duurzaamheidscertificaten en -informatie van vloerproducten. Denk bijvoorbeeld aan EPD’s, Cradle to Cradle®-certificatie, de CO2-voetafdruk en de recyclebaarheid van producten.

 

Bij meer dan 70% van Tarkett’s vloerproducten zijn deze kaarten al beschikbaar. Het vooruitzicht is om het volledige assortiment van deze kaarten te voorzien. Voor iedere kaart zijn er twee versies beschikbaar: één voor commerciële toepassingen en één voor woningen.

 

Gemaakt voor de toekomst

Met de Green Building Cards stimuleert Tarkett bedrijven om duurzame vloerkeuzes te maken. De leverancier maakt daarnaast zoveel mogelijk gebruik van recycled content en recycling na gebruik. Met het recycling- en terugnameprogramma ReStart® kunnen klanten en partners gebruikte vloeren inleveren voor recycling tot nieuwe vloeren.

Verduurzamen blijft een continue zoektocht. Recycling is cruciaal om CO2-uitstoot te verlagen en de druk op grondstoffen te verminderen. Echter vraagt recycling meer energie ten opzichte van hergebruik. Tarkett zal dit jaar naast recycling daarom de focus ook leggen op het stimuleren van hergebruik, ofwel de vloeren opnieuw gebruiken zonder het te veranderen in een nieuwe vorm.

Als vloeren via ReStart® terugkomen en deze nog in goede staat verkeren, dan worden ze zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Wanneer er sprake is van te veel slijtage, dan kunnen ze worden gerecycled.

 

Samen sterker: bouwen aan een duurzame toekomst

Met deze circulaire aanpak wil Tarkett voortdurend bijdragen aan milieuvriendelijke gebouwen. Echter kan Tarkett dit niet alleen. Samenwerking met zowel klanten als partners is onmisbaar voor het bevorderen van een duurzame bouwsector, waar gezamenlijke inspanningen cruciaal zijn om milieuvriendelijke oplossingen te implementeren.

 

Whitepaper Duurzame Bouwlabels

Ontdek wereldwijde certificeringsprogramma's voor gebouwen en leer hoe Tarkett-vloeren bijdragen aan certificeringen.

https://acties.tarkett.nl/nl-nl/green-building-labels 

 

Denise van Keulen

Geschreven door

Denise van Keulen

Ik heb een passie voor online marketing en duurzaamheid. Deze twee passies heb ik kunnen combineren door bij Tarkett als Digital Marketing Manager Benelux aan de slag te gaan, waar duurzaamheid altijd het uitgangspunt is. Het is essentieel om te zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten en de planeet ook leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Ik hoop mensen te kunnen inspireren om de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Heb je vragen met betrekking tot mijn artikelen? Bel of mail me dan op +31(0)6-46024808 / Denise.vanKeulen@tarkett.com

Lees ook

Dankzij onze ReStart®-partners recyclen we oude vloeren

We moeten verstandig omgaan met onze natuurlijke en vaak schaarse hulpbronnen. Met de overtuiging om te werken aan een duurzamere, circulaire ...

LEES MEER

Interview met Helga van Leur: duurzaamheid kan juist geld opleveren!

De duurzaamheidsvisie is een gezamenlijke visie, waarbij zowel overheden, ondernemingen als burgers tot actie moeten overgaan. Gelukkig komt er ook ...

LEES MEER
Nieuwsbrief