Duurzaamheid

Op naar een schonere lucht: Tarkett draagt bij aan het planten van bos in Nederland en Oeganda

Bij Tarkett vinden we dat het ondernemen van actie tegen klimaatverandering een noodzaak is voor ons allemaal. We richten ons om die reden continu op het naleven van de principes van een circulaire economie en werken aan het verminderen van de impact van onze producten in elke fase van hun levenscyclus. Naast deze inspanningen wilden we het afgelopen jaar iets extra’s doen om de natuur een handje te helpen. We zijn een samenwerking aan gegaan met de Stichting Trees for All en doneerden voor de Benelux 560 bomen. Lees in dit artikel meer over Trees for All en het belang van het planten en behouden van onze bossen.

 

Kun je ons uitleggen wat jullie organisatie doet?

“Stichting Trees for All is opgericht in 1999. Onze missie is om een bijdrage te leveren aan meer bos in de wereld. We herstellen bestaande bossen en planten zoveel mogelijk nieuw bos aan. Dat doen we in Nederland, Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het klimaat, omdat bossen veel CO2 vastleggen, voor verkoeling zorgen en bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. Ook dragen we met onze projecten bij aan betere leefomstandigheden en minder armoede.

Trees for All heeft dankzij de steun van onze donateurs al meer dan 5 miljoen bomen en struiken geplant en wereldwijd vele bosprojecten mogelijk gemaakt.”

 

Nederland - Team Trees for All plant bomen

 

Wat is het nut van onze bossen ?

“Bossen worden ook wel de groene longen van onze planeet genoemd. Bomen zorgen voor zuurstof, dragen bij aan de CO2-reductie in onze atmosfeer en houden ons klimaat mee onder controle. Echter zoals ons logo symboliseert, vertegenwoordigt bos nog veel meer waarde: bomen en bossen bieden bescherming, verkoeling, voedsel en een woonplaats voor mensen, dieren en planten. Dankzij bomen en bossen hebben we hout tot onze beschikking, wordt water gezuiverd, blijft de bodem beschermd tegen erosie en verbetert de bodemvruchtbaarheid. Ook zoeken steeds meer mensen rust en bezinning in de natuur. Kortom, bos is van onschatbare ecologische, klimatologische, economische, sociale en spirituele waarde.”

 

Bomen zorgen voor zuurstof, dragen bij aan de CO2-reductie in onze atmosfeer en houden ons klimaat mee onder controle. Ook bieden bomen en bossen bieden bescherming, verkoeling, voedsel en een woonplaats voor mensen, dieren en planten. 

 

De boom als airco

 

Waar zijn de bomen geplant die wij hebben gedoneerd?

“In Nederland zijn jullie bomen afgelopen jaar in Limburg geplant. In de provincie Limburg werken we samen met Stichting Het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer aan de realisatie van in totaal 43 hectare nieuw bos. De eerste blaadjes zijn inmiddels zichtbaar, bij struikvormers zoals hondsroos, hazelaar, meidoorn, sleedoorn en inheemse vogelkers. Boomsoorten zoals beuk, linde en eik volgen later. 

In Kibale National Park in Oeganda zijn het afgelopen plantseizoen in totaal 50.000 bomen geplant, waaronder ook jullie bomen.”

 

Waarom juist deze regio’s?

“De Nederlandse overheid heeft de ambitie om het bosareaal uit te breiden met 10% in 2030. Met deze donatie leveren jullie een bijdrage aan het vergroenen van Nederland.

Kibale National Park in Oeganda is één van de mooiste regenwouden in Oost-Afrika met een enorme rijke flora en fauna. Met het bos dat we aanplanten vergroten we het leefgebied van de dieren, beschermen we het oerbos en leveren we een positieve bijdrage aan het klimaat. Daarnaast profiteert de lokale bevolking ook van het project. De mensen helpen bij de aanplant van de bomen en beheer van het bos. Ze werken in de kwekerijen die bomen leveren aan het project en worden getraind in het zelfstandig managen van deze kwekerijen. Het project stimuleert ook andere inkomsten genererende activiteiten voor community groepen, zoals het houden van vee of bijen. Ook krijgen boeren training over duurzame landbouw en agroforestry. Bijvoorbeeld door bomen te planten op hun land voor schaduw en het verhogen van de vruchtbaarheid.”

 

Zijn er naast het planten van bomen andere acties ondernomen?

"De projectmedewerkers in Oeganda hebben ter plaatse hard gewerkt aan het verwijderen van olifantsgras. Dit gras heeft namelijk een verstikkende werking. Nu krijgen zaden en zaailingen die al in de grond zaten óók de kans om te groeien. Zo dragen we op twee manieren bij aan herstel van het regenwoud.

Verder zijn er in Kibale National Park vlindernetten opgehangen. Vlinders zeggen namelijk veel over het bos. In Kibale gebruiken we vlinders om ons te vertellen of het nieuwe bos al begint te lijken op een volwassen regenwoud. En wat blijkt: de vlindersoorten die we vinden in het nieuwe bos beginnen steeds meer te lijken op de soorten in bestaand, onaangetast bos. En dat is goed nieuws! Want als de bosvlinders zich thuis voelen, dan weten we dat ons bos ook geschikt is voor andere bosdieren, zoals de chimpansee en het reuzenboszwijn."

 

Hoe beschermen jullie de bomen nadat ze zijn geplant?

“Wij gaan met die partijen een samenwerking aan die kennis van zaken hebben van bosaanleg- en beheer, een jarenlange staat van dienst hebben en/of hierin samenwerken met deskundige partijen. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de aanleg en beheer van het project. Hierin worden bijvoorbeeld opgenomen: de beheertermijn en de richtlijnen waarin we de uitval van de jonge aanplant tot een minimum beperken. Uitval kan plaatsvinden door bijvoorbeeld droogte, wildvraat en concurrentie. Bij de aanleg van nieuwe bossen is er altijd een kans dat een deel van de boompjes het niet redt. Wanneer de uitval hoger is dan de maximale uitval is de projecteigenaar verplicht tot herplant.

 

Waalse bos luchtfoto

 

Trees for All maakt met de projecteigenaren ook afspraken over de monitoring- en rapportageverplichtingen. Door regelmatige rapportages blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten en het nakomen van verplichtingen en krijgen we tegelijkertijd inzicht in de impact van de projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit en maatschappelijke thema’s. Verder gaan we nog dit jaar een partnerschap aan met een bedrijf dat gespecialiseerd is in satelliet monitoring om deze monitoring verder te versterken en nog transparanter te maken.”

 

Door regelmatige rapportages blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten en het nakomen van verplichtingen en krijgen we tegelijkertijd inzicht in de impact van de projecten.

 

Bomenstekje Oeganda 

Webinar: wat is de duurzaamheidsaanpak van Tarkett in de praktijk?

We zijn verheugd om samen met Trees for All een bijdrage te kunnen leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering. Bent u benieuwd naar wat een bedrijf als Tarkett verder doet om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen? Kijk dan onze webinar terug. Op 23 juni 2020 organiseerden we een webinar over hoe Tarkett een circulair economisch bedrijfsmodel nastreeft.

Denise van Keulen

Geschreven door

Denise van Keulen

Ik heb een passie voor online marketing en duurzaamheid. Deze twee passies heb ik kunnen combineren door bij Tarkett als Digital Marketing Manager Benelux aan de slag te gaan, waar duurzaamheid altijd het uitgangspunt is. Het is essentieel om te zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten en de planeet ook leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Ik hoop mensen te kunnen inspireren om de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Heb je vragen met betrekking tot mijn artikelen? Bel of mail me dan op +31(0)6-46024808 / Denise.vanKeulen@tarkett.com

Lees ook

Nieuwe initiatieven voor wonen en zorg voor ouderen (3/3)

In de vorige twee artikelen is stilgestaan bij de woonproblematiek die is ontstaan door de dubbele vergrijzing en is de vraag gesteld of de huidige ...

LEES MEER

Wat zijn de zorgen op de werkplek? Onzichtbare factoren worden het meeste genoemd

Het ontwerpen van mensvriendelijke ruimtes begint met weten wat belangrijk is voor de gebruikers; wat motiveert ze en wat stoort hen het ...

LEES MEER
Nieuwsbrief