Duurzaamheid

Cradle to Cradle®-certificering: het stopt niet als je het certificaat eenmaal hebt

Tarkett heeft zich ten doel gesteld om recyclebare producten te ontwikkelen met gezonde materialen, die de grondstoffen van morgen worden. Daarom werken wij volgens de principes van Cradle to Cradle. We ontwerpen producten zo, dat ze goed zijn voor het milieu en onze gezondheid. Aan het eind van hun levenscyclus nemen wij producten terug en worden ze gerecycled tot nieuwe hoogwaardige producten. Om aan te geven in hoeverre een product Cradle to Cradle is, is er een certificeringsproces ontwikkeld. In dit artikel leggen we het proces verder uit.

C2C-categorieën uitgelegd

De Cradle to Cradle-certificering geeft aan in welke mate een product voldoet aan elk van vijf afzonderlijke criteria, die door de Cradle to Cradle filosofie worden onderscheiden. De vijf criteria waar producten op worden beoordeeld zijn de volgende:

  1. Materiaalkeuze
  2. Hergebruik in technische of biologische kringlopen
  3. Energiegebruik in het productieproces
  4. Sociaal beleid
  5. Watergebruik in het productieproces.

Op basis van de score op deze categorieën krijgt een product een Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum . Dit werkt als volgt. Het Cradle to Cradle Product Innovation Institute bepaalt de normen per categorie. Een fabrikant van producten of diensten, laat deze door een objectieve beoordelaar toetsen aan de Cradle to Cradle criteria. Iedere categorie wordt gewaardeerd met één van de scores (Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum) en de uiteindelijke score voor het complete product is de laagste score die wordt gegeven voor één van de vijf categorieën. Stel dat een product Silver krijgt voor sociaal beleid en Gold voor de vier overige categorieën, dan wordt de uiteindelijke product-certificering: Silver.  

Als een product de certificering eenmaal heeft ontvangen, dan stopt het proces niet. Een product behoudt dus niet oneindig een Cradle to Cradle certificaat. Integendeel, iedere twee jaar vindt een hercertificering plaats. Dit wordt gedaan om er zeker van te zijn dat een organisatie blijft ontwikkelen aan de producten, ook als deze al een certificaat hebben ontvangen. Tijdens de hercertificering is het van belang dat de organisatie aan kan tonen dat het plan dat is gepresenteerd tijdens het certificeringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd en dat er progressie wordt geboekt. Is dit niet het geval, dan wordt er geen nieuw of een lager certificaat uitgereikt.

 

Een product behoudt dus niet oneindig een Cradle to Cradle certificaat. Integendeel, iedere twee jaar vindt een hercertificering plaats.

 

Focus op verbetering

Het is echter ook mogelijk dat een product een betere certificering krijgt dan die is toegewezen tijdens een eerdere procedure. Als de organisatie kan laten zien zich steeds in te zetten voor een betere score en er wordt daadwerkelijk beter gepresteerd op de vijf verschillende categorieën, dan wordt er een hogere certificering uitgegeven. Zo kan een product bijvoorbeeld van Silver naar Gold gaan.

De toetsing voor de certificering wordt gedaan door een objectieve beoordelaar. Bij deze organisaties werken onderzoekers met een zeer brede kennis van Cradle to Cradle, en die over een groot aantal expertises beschikken zoals chemie, biologie, industriële ecologie, productontwerp, energie en innovatiemanagement. Zij bekijken de producten, het productieproces en het recyclingsproces nauw om op basis daarvan een advies uit te brengen aan het Cradle to Cradle Product Innovation Institute. Dit instituut bepaalt uiteindelijk of het certificaat daadwerkelijk toegekend wordt.

Tarkett Blog - Duurzaamheid afbeelding zonnepanelen

Tarkett heeft meer dan 100 Cradle to Cradle certificeringen

Bij Tarkett zijn we trots op het grote aantal producten dat tot nu toe Cradle to Cradle gecertificeerd is. Tarkett heeft het hoogste aantal Cradle to Cradle®-certificeringen in meerdere productcategorieën, met meer dan 100 Cradle to Cradle®-certificeringen. Meer dan 2.700 ingrediënten zijn geëvalueerd volgens de criteria van Cradle to Cradle®.

 

Tarkett blijft de lat op het hoogste niveau leggen en heeft inmiddels voor vijf vloerbedekkingscollecties een Cradle to Cradle Gold certificering. Tarkett is de enige leverancier van vloerbedekking met dit certificaat voor modulaire Non-PVC stroken en tegels, linoleum, homogeen bio-vinyl en was de eerste voor een complete tapijttegel collectie.

Wilt u meer weten over onze gecertificeerde producten, lees dan het volgende artikel over Cradle to Cradle certificaten.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over onze Cradle to Cradle certificaten?

Neem contact op met uw Tarkett contactpersoon of bel naar het algemene nummer: 0416 684 100

Toch liever via email?

Mail voor meer informatie naar: project.nl@tarkett.com of neem contact met ons op door het contactformulier in te vullen

 

 

Marco van Bergen

Geschreven door

Marco van Bergen

Manager ReStart programma

Lees ook

Het verschil tussen Cradle to Cradle, Cradle to Grave en Cradle to Gate

Er zijn verschillende manieren om de CO2-voetafdruk van producten te labelen. Zo kunnen duurzaamheidscijfers Cradle to Cradle® worden bestempeld, ...

LEES MEER

Cradle-to-cradle®: omvorming naar een duurzaam productieproces

Klimaatverandering, CO2-uitstoot, Parijse klimaatdoelstellingen: onderwerpen waar eigenlijk niemand meer omheen kan. De noodzaak voor verandering is ...

LEES MEER
Nieuwsbrief