Duurzaamheid

Klimaatdoelen Tarkett door SBTi beoordeeld

Een positieve impact hebben op de aarde is de hoogste prioriteit voor ons. Wij zijn ervan overtuigd dat klimaatdoelstellingen ambitieus, consistent en transparant moeten (en kunnen) zijn. Daarom werken we samen met het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Het SBTi controleert en valideert organisaties wereldwijd die het voortouw nemen bij de verlaging van broeikasgassen. Hieronder leest u wat dat inhoudt én mogelijk kan betekenen voor uw bedrijf.

Het Science Based Targets-initiatief

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi)* stimuleert ambitieuze klimaatdoelen van bedrijven. Ze stelt organisaties in staat wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor emissiereductie te definiëren. Specifieker: doelstellingen die gegarandeerd in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs, zoals broeikasgassen verminderen en onder de 1,5 graden opwarming blijven. Momenteel zijn meer dan duizend bedrijven aangesloten bij het initiatief.

*SBTi is een samenwerking tussen Carbon Disclosure Project (CDP), Global Compact van de Verenigde Naties, World Resources Institute (WRI) en World Wide Fund for Nature (WWF). De oproep tot actie van SBTi is een van de toezeggingen van de We Mean Business Coalition.

 

Klimaatdoelen als win-winsituatie voor de hele waardeketen

Het stellen van klimaatdoelen zien wij als een win-winsituatie voor de hele waardeketen. Ze helpen onze eigen emissies en die van onze klanten te verminderen. Minder afval en een lagere uitstoot zijn daarin de belangrijkste basisprincipes. De recente goedkeuring door het SBTi bevestigt nogmaals dat onze klimaatambities de juiste zijn.

 

Op deze manier wordt de CO2-uitstoot van bedrijven in kaart gebracht

In de huidige samenleving wordt een groot aantal fossiele brandstoffen op verschillende manieren gebruikt. Voor bedrijven kan het daarom uitdagend zijn een volledig beeld te krijgen van de afkomst van hun emissies. Om de uitstoot van bedrijven beter in kaart te brengen heeft het Greenhouse Gas Protocol drie categorieën opgesteld:

image-png-2

  • Scope 1 (directe emissies) - Emissies die rechtstreeks onder de controle van een bedrijf vallen, zoals het productieproces, afval en tanken van bedrijfsvoertuigen of opladen van andere apparatuur.
  • Scope 2 (indirecte emissies van ingekochte energie) - Emissies die worden gegenereerd door elektriciteit, aardgas, HVAC, koeling en andere vormen van energieverbruik.
  • Scope 3 (indirecte emissies van productlevenscyclus) - Emissies die worden geproduceerd voor aangekochte onderdelen en materialen tot het gebruik van een product of dienst door de eindgebruiker. Het omvat alle indirecte emissies die niet zijn inbegrepen in Scope 2.

Onze klimaatambities voor 2030

Ons eerste doel is het halveren van onze broeikasgasemissies (BKG) binnen Scope 1 en 2 tegen 2030 - ten opzichte van basisjaar 2019. Ook streven we ernaar de Scope 3 BKG-uitstoot in ditzelfde tijdsbestek met 27,5% te verminderen. Deze doelen zijn volledig in lijn met het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken.

Kom meer te weten over onze duurzaamheidsaanpak -->

 

Tarkett als enige vloerenfabrikant met klimaatvolwassenheid in 2022

In december 2022 behaalde Tarkett een A-score (leiderschapsniveau) bij het Carbon Disclosure Project (CDP), ’s werelds voornaamste klimaatprestatie- en rapportageplatform. Daarmee waren we afgelopen jaar de enige vloerenfabrikant die volgens CDP een hoge mate van klimaatvolwassenheid bereikte. image-png-3

 

Bewuste keuzes. Voor mens en planeet

Dat de planeet verandert is duidelijk. En wij willen ons deel doen om hem gezond te houden. Voor deze en toekomstige generaties. We doen er daarom alles aan onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Van de manier waarop we materialen inkopen, produceren, leveren én opnieuw gebruiken.

 

Wilt u meer weten over onze duurzaamheidsaanpak of in gesprek gaan over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Vul hier ons contactformulier in.

Denise van Keulen

Geschreven door

Denise van Keulen

Ik heb een passie voor online marketing en duurzaamheid. Deze twee passies heb ik kunnen combineren door bij Tarkett als Digital Marketing Manager Benelux aan de slag te gaan, waar duurzaamheid altijd het uitgangspunt is. Het is essentieel om te zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten en de planeet ook leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Ik hoop mensen te kunnen inspireren om de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Heb je vragen met betrekking tot mijn artikelen? Bel of mail me dan op +31(0)6-46024808 / Denise.vanKeulen@tarkett.com

Lees ook

Onze CO2 uitstoot moet verminderen! Tips om samen een wereld van verschil te maken.

Begin oktober werd een klimaatrapport van de Verenigde Naties (VN) gepubliceerd, waarin werd aangeven dat een temperatuurstijging van 0,5 graad een ...

LEES MEER

Earth Overshoot Day 2023: mensheid leeft vanaf 2 augustus op de pof

Earth Overshoot Day identificeert jaarlijks de dag waarop het “natuurlijk budget” wereldwijd is verbruikt. Dit budget bestaat uit de hoeveelheid ...

LEES MEER
Nieuwsbrief