Onderwijs

Frisse Scholen Programma als leidraad voor optimale leeromgeving

Het binnenklimaat van een schoolgebouw heeft invloed op leerprestaties en het functioneren van alle gebruikers. Om de onderwijsbranche te helpen met verbeterslagen is het Programma van Eisen (PvE) voor ‘Frisse Scholen’ opgesteld. In dit artikel leest u wat het PvE inhoudt én welk effect een goed binnenklimaat heeft op de leer- en werkomgeving.

Leerprestaties, concentratie en humeur. Slechts een paar onderdelen die u zeker op orde wil hebben in een omgeving waar ontwikkeling centraal staat. Wist u dat onder meer de inrichting en het ontwerp van een schoolgebouw hier invloed op hebben?

Een gebouw dat op de juiste manier is ingericht zorgt voor een fijne leer- en werkomgeving. Een omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Dat geldt voor leerlingen, scholieren en studenten, maar ook voor docenten, facilitaire medewerkers en het schoolbestuur.Frisse scholen Programma in het kort

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2021 een Programma van Eisen – Frisse Scholen opgesteld voor primair en voortgezet onderwijs. Het PvE kan gezien worden als een leidraad voor onderwijsbestuurders, maar ook voor architecten van schoolgebouwen. Het biedt handvatten voor de bouw én renovatie van schoolgebouwen binnen vijf thema’s: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.


Het belang van een frisse school

Waarom is een Frisse School van belang?

Een Frisse School staat voor ‘een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een goed binnenmilieu en een lage energierekening’. Dat het binnenmilieu beïnvloed wordt door geregeld ventileren klinkt waarschijnlijk niet vreemd - zeker sinds de intrede van het coronavirus. Toch komt er wat meer bij kijken dan het sporadisch openen van een raam.

Vanaf 2000 al wordt in Nederlandse scholen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het binnenmilieu. Ruim 80% van de scholen presteert hierbij onder de maat. Denk aan onvoldoende luchtverversing, te warme lokalen en een slechte akoestiek. Zaken die - intussen bewezen - van invloed zijn op de gezondheid, het comfort én (leer)prestaties van leerlingen en leerkrachten.Beslisboom verduurzaming scholen

Wilt u als schoolbestuur van primair onderwijs of voortgezet onderwijs weten wat de beste aanpak is voor het verduurzamen van uw schoolgebouw? Vul dan de Beslisboom Verduurzaming Scholen in.


Airmaster Tapijttegel in scholen

Drie ambitieniveaus voor toetsing van het PvE

In het PvE komen vijf thema’s aan bod: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Voor elk thema zijn drie ambitieniveaus (klassen) vastgesteld. Iedere klasse is gekoppeld aan (prestatie)eisen. Zo kunt u makkelijk checken welke aanpassingen nodig zijn per ambitieniveau. Idealiter wordt de hoogst haalbare klasse nagestreefd, maar niet ieder gebouw of (financiële) situatie verleent zich daarvoor.
  • Klasse C: voldoende
  • Klasse B: goed
  • Klasse A: uitstekend
Klasse C is het basisniveau. Dit is gebaseerd op geldende wet- en regelgeving, aangevuld met relevante uitgangspunten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Alle eisen die gelden voor C, zijn ook van toepassing op B en A, maar wel telkens met strengere eisen.


Het effect van een goed binnenklimaat 

Een goed binnenklimaat verhoogt productiviteit, verlaagt ziekteverzuim en verkleint risico's op langdurige gezondheidsklachten. Mensen voelen zich frisser, hebben meer energie én kunnen zich beter concentreren. Dit alles met als resultaat: toename van algemeen functioneren én (leer)prestaties.

Inclusieve schoolinrichting

Een schoolgebouw optimaal ontwerpen en inrichten

Om onderwijsinstellingen te voorzien van de juiste informatie voor het optimaal inrichten van hun gebouwen is het PvE - Frisse Scholen opgesteld. Voor een goed binnenmilieu in scholen is het namelijk cruciaal om vooraf duidelijke eisen te stellen aan het gebouw.

Het ontwerp, de bouw en inrichting van een school zijn doorgaans geen kleine investeringen. Duidelijk vastgestelde eisen aan het binnenmilieu zijn daarom geen overbodige luxe. Het PvE geeft handvatten voor het opstellen van concrete richtlijnen voor alle betrokken partijen. Denk aan de opdrachtgever (schoolbestuur of gemeente), het ontwerpteam (architect) en de uitvoerende partijen (aannemer en installateur).

Bij Tarkett weten we dat de inrichting en het ontwerp van een schoolgebouw grote invloed kunnen hebben op factoren zoals schoolprestaties, concentratie en humeur. Een gebouw dat op de juiste manier is ingericht zorgt voor een fijne leer- en werkomgeving waarin alle gebruikers van het gebouw zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als we kijken naar de landelijke staat van onderwijsgebouwen kunnen we niet anders dan volledig achter het Programma van Eisen – Frisse Scholen staan. In onderstaand overzicht leest u welke vijf thema’s zijn opgenomen in het Programma van Eisen en op welke manier de vloeren van Tarkett hier op een actieve manier aan bijdragen.


Ontwerp een toekomstbestendige school

Het Frisse Scholen concept geeft een duidelijke richting voor scholen die ambities hebben op het gebied van duurzaamheid en een lage energierekening. Wij denken graag met u mee over de inrichting van uw schoolgebouw en bezorgen u de juiste certificaten voor de gekozen vloerproducten. Zo kunt u uw keuzes verantwoorden via de Frisse Scholen Toets van het RVO.

Inspiratie nodig voor een nieuwe vloer in uw schoolgebouw? Bekijk hier welke vloeren wij per type ruimte aanbevelen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak plannen? Neem contact op via ons contactformulier of onderstaande contactgegevens.  

Etienne Trum

Geschreven door

Etienne Trum

In mijn rol als Key Accountmanager Education bij Tarkett denk ik graag mee over de beste leer/studie- en werkomgeving. De inrichting en het ontwerp van een schoolgebouw kunnen grote invloed hebben op vele facetten, denk aan de schoolprestaties, concentratie en het humeur. Voor mij staan zowel leerlingen als leerkrachten centraal, waarbij het belangrijk is dat ze zich kunnen ontwikkelen in een prettige, gezonde en duurzame omgeving. Interesse in een oriënterend & inspirerend gesprek? Bel of mail me dan op +31(0)6-53539583 / Etienne.Trum@tarkett.com

Lees ook

2019: een jaar vol vernieuwing!

Nu het einde van 2018 aangebroken is, is het tijd om terug te kijken maar zeker ook vooruit te blikken. 2019 belooft een spannend jaar te worden, ...

LEES MEER

Dit is wat Nederlandse werknemers belangrijk vinden

Het afgelopen jaar hebben we meer vanuit huis gewerkt dan ooit te voren. Hierdoor is de cruciale rol en de waarde van het traditionele kantoor en wat ...

LEES MEER
Nieuwsbrief