Onderwijs

Tarkett licht het Frisse Scholen principe toe

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er in 2021 een nieuw Programma van Eisen – Frisse Scholen opgesteld. Dit document is gemaakt voor gemeentes en schoolbesturen, om ze te ondersteunen bij de keuzes die ze moeten maken op het gebied van een goed binnenklimaat en een lagere energierekening voor schoolgebouwen. Voor alle gebruikers - leerlingen en studenten maar ook docenten, facilitaire collega’s en het schoolbestuur - geldt, hoe gezonder het binnenklimaat van een school, hoe beter.

‎Het Programma van Eisen is door het ministerie opgesteld als een menukaart. De school of gemeente bepaalt zelf welke eisen worden opgenomen in het programma en op welk ambitieniveau er wordt ingestapt. Er worden drie niveaus onderscheiden:

  • Klasse C (voldoende)
  • Klasse B (goed)
  • Klasse A (uitstekend)

Klasse C is altijd het basisniveau, gebaseerd op dan geldende wet- en regelgeving, aangevuld met relevante uitgangspunten voor een gezond binnenklimaat. Alle eisen die gelden voor C, zijn ook van toepassing op B en A. B en A hebben vervolgens strengere eisen.

‎Bij Tarkett weten we dat de inrichting en het ontwerp van een schoolgebouw grote invloed kunnen hebben op factoren zoals schoolprestaties, concentratie en humeur. Een gebouw dat op de juiste manier is ingericht zorgt voor een fijne leer- en werkomgeving waarin alle gebruikers van het gebouw zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als we kijken naar de landelijke staat van onderwijsgebouwen kunnen we niet anders dan volledig achter het Programma van Eisen – Frisse Scholen staan. In onderstaand overzicht leest u welke vijf thema’s zijn opgenomen in het Programma van Eisen en op welke manier de vloeren van Tarkett hier op een actieve manier aan bijdragen.

 

Ontdek de 5 thema's over frisse scholen, met o.a. nieuwe eisen luchtkwaliteit scholen

1. Ga verstandig om met energie

‎In het Programma van Eisen worden richtlijnen gegeven over het gebruik van energie. Aandachtspunten voor dit thema zijn onder andere het aandeel hernieuwbare energie, de energiebehoefte binnen een school en het van toepassing zijnde energielabel van een gebouw.

‎Duurzaam omgaan met energie staat hoog op de agenda van Tarkett. We vinden het belangrijk dat onze vloeren bijdragen aan energiereductie. Zo hebben onze vloeroplossingen een zeer lage thermische geleidbaarheid. Ze zijn daardoor zeer geschikt voor het geleiden van vloerverwarming en vloerkoeling, wat een positieve invloed heeft op het energieverbruik en de temperatuur in het schoolgebouw.

Energie Tarkett vloeren school

 

2a. Zorg voor schone lucht en voldoe aan de eisen voor luchtkwaliteit op scholen

De eisen voor de luchtkwaliteit voor scholen zijn van belang voor het welzijn van zowel jongeren als medewerkers. Luchtverversing door middel van ventilatie en het zorgen voor een goede kwaliteit van de toevoerlucht zijn belangrijke aandachtspunten in het PvE van Frisse Scholen. Een andere indicator in het plan voor frisse lucht is de aanwezigheid van fijnstof. Fijnstof is een verzamelnaam van hele kleine deeltjes die door de lucht zweven. Ze zijn onzichtbaar en verspreiden geen geur. Het kunnen roetdeeltjes zijn, maar ook opstuivend zand, uitlaatgassen of plantaardig materiaal. Fijnstof kan een grote invloed hebben op de luchtkwaliteit en de gezondheid van gebruikers; zo kan het luchtwegklachten veroorzaken of verminderde longfuncties. Volgens de WHO is fijnstof ziektemaker nummer 1.

DESSO Fields Fuse tapijttegels Veurs Lyceum

Omdat we 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen gaat Tarkett de strijd tegen fijnstof al jaren aan. Zo hebben we een gepatenteerde technologie ontwikkeld waarmee we in onze DESSO AirMaster® tapijten fijnstof vasthouden en voorkomen dat het fijnstof weer in de lucht terecht komt. Daarnaast produceren we al ruim tien jaar vloeroplossingen met extreem lage uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS), die tussen de 10 en 100 keer lager liggen dan de strengste wereldwijde normen. In sommige gevallen is onze VOS-uitstoot zelfs zo laag dat deze niet eens kan worden gekwantificeerd. Ook hebben we ook lijmvrije legtechnieken ontwikkeld voor onze klik- en loose lay collecties, waardoor het potentieel voor VOS verder wordt verlaagd.

Luchtkwaliteit Tarkett vloeren school

 

2b. Zorg voor een schone school

Schoonmaakprotocollen zijn ook opgenomen in het Plan van Eisen. In het PvE wordt specifiek benoemd dat ‘vloerbedekking in leslokalen eenvoudig te reinigen moet zijn’. Een goede schoonloopzone bij de entree van de school zorgt ervoor dat vuil buiten wordt gehouden. Een slimme preventieve maatregel voor scholen! Circa 80% van de oppervlaktevervuiling die schoongemaakt moet worden, komt van buiten. Circa 90% van deze vervuiling kan worden vermeden door een goede loopschoonzone. Hoe minder vuil er via de ingang binnen komt, hoe minder onderhoud er is vereist, wat leidt tot kostenbesparing.

Tip:

De schoonloopzone moet bestaan uit drie zones: De eerste zone wordt buiten gecreëerd en bestaat uit roosters die het grof vuil verwijderen.  De tweede zone bestaat uit borstelmatten.  De derde zone is binnen en is een schoonlooptapijt dat vocht opneemt.  De gehele zone heeft een lengte van ongeveer 6 meter/8 stappen.

 

Maak slimme keuzes in de productkeuze

Een ander goed advies is om de juiste producten te selecteren qua kleur, patroon en structuur, voor alle delen van het gebouw. Denk bijvoorbeeld na over ruimtes waar veel kans is op vlekken, zoals de kantine. Het kan slim zijn om hier te kiezen voor een vloeroplossing die modulair is opgebouwd, zodat het deel waar de vlek zit eenvoudig kan worden gereinigd of in het slechtste geval vervangen, zonder dat de hele vloer verwijderd hoeft te worden.

Tip:

Een eenvoudig schoonmaakprotocol draagt bij aan uw duurzame ambities. Het is zonde om uw met zorg uitgezochte duurzame vloer jaarlijks te moeten reinigen met chemische schoonmaakmiddelen.

Tip:

Wij adviseren naast deze preventieve maatregelen, altijd om regelmatig, periodiek en specialistisch onderhoud te plegen. Goed dagelijks onderhoud reduceert de totale onderhoudskosten en verlengt de levensduur van uw vloer.

Tarkett iD Inspiration pvc-vloer Uilenbrink

3. Regel de juiste temperatuur in de afzonderlijke ruimtes

‎De juiste temperatuur in een ruimte kan mede bepalend zijn voor het welzijn van de gebruikers. In het PvE worden richtlijnen gegeven over de operatieve temperatuur (combinatie van de luchttemperatuur en stralingstemperatuur) in de zomer en in de winter. Ook wordt er gesproken over individuele beïnvloeding van de temperatuur. Hiermee wordt bedoeld dat de temperatuur in afzonderlijke ruimtes apart kan worden geregeld. Voor dit thema geldt, hoe minder variatie in temperatuur en hoe meer mogelijkheden om de temperatuur individueel te regelen, hoe hoger de toegekende klasse. Kiest u voor vloer verwarming of vloerkoeling? Alle Tarkett vloeren voor onderwijs zijn hiervoor geschikt.4. Daglicht stimuleert productiviteit

‎In een lichtere omgeving functioneren mensen effectiever. Ze kunnen zich beter concentreren, zijn productiever en voelen zich prettiger. Licht in een ruimte kan daglicht of kunstlicht zijn. Vanuit het Programma van Eisen zijn er richtlijnen opgesteld over de hoeveelheid licht in een ruimte. Kijken we naar de verschillende klassen (A, B en C) die worden onderscheiden in het PvE, dan zien we dat hoe meer daglicht, hoe hoger de klasse is die wordt toegekend. Een belangrijk advies voor scholen!

‎Vloeren hebben geen invloed op licht. Maar de kleur van een vloer is weldegelijk bepalend voor de lichtreflectiewaarde van het vloeroppervlak. Lichtreflectiewaarde is de totale hoeveelheid zichtbaar licht, van alle golflengten en in alle richtingen die wordt weerkaatst door oppervlakken, zoals vloeren, plafonds en wanden. Over het algemeen geldt, hoe lichter de kleur, hoe meer licht wordt gereflecteerd en hoe hoger de LRV-waarde. Donkere kleuren absorberen meer licht, wat leidt tot een lagere lichtreflectiewaarde.

Tip:

In een ruimte waar weinig tot geen daglicht is, bijvoorbeeld een gang met aan weerszijden lokalen, kiest u het beste voor een lichte vloer. Het maakt de ruimte lichter en hij lijkt ruimer. Er hoeft minder verlichting te branden, wat een positieve impact heeft op het milieu.

‎Er is niet specifiek één goede of slechte LRV-waarde voor vloeren die bijvoorbeeld in klaslokalen worden gebruikt. Bij het bepalen van de juiste LRV-waarde kijkt u of de natuurlijke verlichting gelijkmatig door een ruimte wordt verspreid. Daarnaast is glans, in bijvoorbeeld beeldschermen, niet gewenst. Dit wordt veroorzaakt door de weerkaatsing van licht en kan hinderlijk zijn voor gebruikers van een ruimte. We adviseren u graag bij het kiezen van een kleur vloer met de best passende LRV-waarde.

RF_NL_De_Uilenbrink_HE_Tapiflex_Excellence_80_006

‎5. Zorg voor goede akoestische omstandigheden

‎Op school speelt geluid een belangrijke rol. Hoe minder geluidsoverlast in een omgeving is, hoe beter leerlingen, maar ook docenten, zich kunnen concentreren. Een slechte akoestiek resulteert in slechte verstaanbaarheid en productiviteit. Dit komt de schoolresultaten niet ten goede. Op de lange termijn kan het zelfs zorgen voor gezondheidsklachten, zoals stress en oververmoeidheid. Docenten zijn een van de beroepsgroepen met het hoogste percentage burn out gerelateerde klachten. Het is daarom niet gek dat het thema ‘geluid’ ook wordt behandeld in het PvE. Hoe hoger de toegekende klasse, hoe lager het aantal decibel dat maximaal is toegestaan.

‎Ook akoestiek valt onder het thema geluid. Dan wordt er gesproken over de gemiddelde nagalmtijd. Nagalmtijd is de tijd dat een geluidverschijnsel in een ruimte nog hoorbaar is als de geluidsbron reeds is gestopt. Hoe korter de nagalmtijd, hoe prettiger het is. Overigens zijn er in Nederland geen standaarden voor ruimteakoestiek. Ook in de rest van Europa zijn er weinig meetmethoden voor akoestisch geluid.

Kies de juiste vloer voor een betere akoestiek
‎Vloeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de akoestiek binnen een school. Zo kan tapijt het contactgeluid reduceren tot wel 20 tot 30 dB. Daarnaast zijn er specifieke akoestische tapijtruggen verkrijgbaar, die deze waarden nog verder verbeteren. Ook andere vloeren dan tapijt kunnen goede akoestische waarden hebben. Zo hebben we vinyl- en linoleum vloeren met een speciale akoestische rug, die zorgt voor een kortere nagalmtijd dan vloeren zonder deze specifieke rug. Dit is erg prettig in bijvoorbeeld leerpleinen waar wordt samengewerkt, overlegd en gestudeerd in de zelfde ruimte.

‎Het Plan van Eisen – Frisse Scholen geeft een duidelijke richting voor scholen die ambities hebben op het gebied van duurzaamheid en een lage energierekening. We denken graag met u mee over de inrichting van uw school en bezorgen u de juiste certificaten voor de gekozen vloer producten. Zo kunt u uw keuzes verantwoorden via de Frisse Scholen Toets van het RVO.

 

Wilt u meer weten?

Mocht u vragen hebben of vrijblijvend een afspraak willen plannen, neem dan contact met mij op.

Etienne Trum

Geschreven door

Etienne Trum

In mijn rol als Key Accountmanager Education bij Tarkett denk ik graag mee over de beste leer/studie- en werkomgeving. De inrichting en het ontwerp van een schoolgebouw kunnen grote invloed hebben op vele facetten, denk aan de schoolprestaties, concentratie en het humeur. Voor mij staan zowel leerlingen als leerkrachten centraal, waarbij het belangrijk is dat ze zich kunnen ontwikkelen in een prettige, gezonde en duurzame omgeving. Interesse in een oriënterend & inspirerend gesprek? Bel of mail me dan op +31(0)6-53539583 / Etienne.Trum@tarkett.com

Lees ook

IN_HP_AirmasterAtmos_8814

9 tips voor het verbeteren van de luchtkwaliteit op scholen

Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit op scholen. Dit was al zo voor het uitbreken van de Covid-pandemie, en de aandacht is de afgelopen maanden ...

LEES MEER

Hoe zien studenten de school van de toekomst voor zich? De eerste bevindingen!

Nu het land zich langzaam opent, kijken we een stuk kritischer naar het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Hoeveel ruimte hebben we eigenlijk ...

LEES MEER
Nieuwsbrief