Duurzaamheid

Cradle-to-cradle®: omvorming naar een duurzaam productieproces

Klimaatverandering, CO2-uitstoot, Parijse klimaatdoelstellingen: onderwerpen waar eigenlijk niemand meer omheen kan. De noodzaak voor verandering is sterker dan ooit, maar gaat helaas vaak gepaard met een negatieve ondertoon. Toch zijn er ook vormen van duurzaam ondernemen waar positiviteit centraal staat: Cradle to Cradle® bijvoorbeeld..

Cradle to Cradle® (C2C) legt de nadruk op duurzaam ontwerpen. Het betekent dat alle grondstoffen die je gebruikt volledig hergebruikt kunnen worden, zonder hun waarde te verliezen

 

Cradle to Cradle® in het kort

C2C is ontwikkeld door de Duitse chemicus Michael Braungart, Amerikaanse architect William McDonough en EPEA Hamburg. In het boek 'Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things' stellen de auteurs dat afval net als voedsel zou moeten zijn. Ze leggen uit dat dit de manier waarop we dingen produceren radicaal kan veranderen.

 

Kenmerken van Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® is een manier van denken die zich richt op het verbeteren van processen in plaats van beperken van negatieve gevolgen. Het gaat dus niet alleen om dingen goed doen, maar ook om goede dingen doen. C2C verschilt duidelijk van veel andere certificeringen voor duurzaamheid, want kijkt naar de hele waardeketen. Dat is inclusief alle materialen, bijkomende onderdelen, mensen, sociale criteria en milieuaspecten.

Volgens EPEA, het bedrijf dat aan de basis staat van dit principe, wordt gewerkt op basis van ‘eco-effectiviteit’ (goede dingen doen) in tegenstelling tot het klassieke ‘eco-efficiëntie’ (dingen goed doen).

PI_DE_Rethinking_Workplace_Sustainability (1)

Volledige levenscyclus van een product

Tijdens ontwerpprocessen voor nieuwe producten wordt veelal alleen gekeken naar oplossingen voor de gebruiksfase. Aandacht voor voorgaande en navolgende fases wordt daarbij (vaak) over het hoofd gezien. Bij C2C is de volledige levenscyclus van een product belangrijk.

Dit omvat het winnen van grondstoffen, de productie, het gebruik en zelfs het hergebruik aan het einde van de levensduur. Het gaat dus veel verder dan het moment waarop een product de fabriek verlaat - ook wel bekend als ‘Cradle to Gate’.

 

Drie belangrijke uitgangspunten van C2C

1. Afval is voedsel: Het concept van "afval is voedsel" houdt in dat alle onderdelen van een systeem bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van het volledige systeem. Afval van het ene onderdeel vormt voeding voor een ander onderdeel. Een voorbeeld hiervan is het hergebruik van kalk. Dit ontstaat als afvalproduct bij waterzuiveringsinstallaties en dient als grondstof voor onze EcoBase® tapijtruggen.

2. Hernieuwbare energie: Hierbij gaat het om het gebruik van duurzame energievormen die de toekomst niet op het spel zetten, zoals zonne-energie. Ook windenergie, waterkracht en andere hernieuwbare, natuurlijke bronnen dragen hieraan bij.

3. Respecteer en stimuleer biodiversiteit: Biodiversiteit zorgt ervoor dat ecosystemen en culturen kunnen functioneren en groeien. Binnen C2C streeft men naar het behoud en de bevordering van biodiversiteit, zowel in de natuur als menselijke gemeenschappen. Dit met als doel het creëren van weerbare en veerkrachtige systemen in de breedste zin van het woord.

Lees ook: Samenwerken met partners om kalk te upcyclen tot de rug van een tapijttegel

 

Screenshot_4-2

 

Criteria voor toekennen C2C-certificering 

Binnen de drie uitgangspunten, zijn vijf pijlers onmisbaar voor het verkrijgen van een C2C-certificaat. Bovenstaande afbeelding laat zien op welke punten deze certificering wordt toegekend.

 

Wilt u meer weten over de C2C-certificeringen voor onze vloeroplossingen? Op onderstaande pagina vindt u een overzicht van de gecertificeerde producten uit onze collectie.

BEKIJK CRADLE TO CRADLE  GECERTIFICEERDE VLOEREN

Tarkett sluit de cirke

Om ervoor te zorgen dat productie een positieve invloed heeft op de wereld om ons heen, is het belangrijk om systemen gesloten te houden. Oftewel: closing the loop. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende systemen: technische en biologische. Het sluiten van de cirkel is in beide gevallen altijd het gemeenschappelijke doel.

 

Samenwerking tussen producenten, leveranciers en klanten is essentieel om dit te bereiken. Denk aan de gezamenlijke keuze voor hernieuwbare energiebronnen, recyclebare en gifvrije grondstoffen en zorgvuldige afvalverwerking.

 

 

C2C

Lees ook: Tapijt met Cradle to Cradle® Certificering: wat wil dat zeggen?

Cradle to Cradle® toepassen in uw productieproces?

Om een duurzaam productieproces tot stand te brengen, is een kritische beoordeling van het eigen proces heel belangrijk. Dat betekent terug naar de basis gaan en de volledige focus leggen op kwaliteit en duurzaamheid in iedere stap. Stel uzelf de vraag of ergens in het product of onderdelen van het proces schadelijke elementen zitten voor mens en milieu.

Ga dus met leveranciers in gesprek, ontleed het hele proces en ga echt terug naar de basis. Samen met alle betrokkenen in uw productieketen draagt u bij aan het nalaten van een gezonde planeet voor toekomstige generaties.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze duurzaamheidsaanpak of Cradle to Cradle®-gecertificeerde vloeren? Bekijk dan een van onderstaande pagina’s of neem contact op om de mogelijkheden voor uw project te bespreken.

Bekijk onze duurzaamheidsaanpak

Neem contact op 

 

Marco van Bergen

Geschreven door

Marco van Bergen

Manager ReStart programma

Lees ook

Het verschil tussen Cradle to Cradle, Cradle to Grave en Cradle to Gate

Er zijn verschillende manieren om de CO2-voetafdruk van producten te labelen. Zo kunnen duurzaamheidscijfers Cradle to Cradle® worden bestempeld, ...

LEES MEER

Bezoek een van onze vier Cradle to Cradle Cafés in 2024

In 2010 zijn we samen met Ahrend, Mosa en QbiQ het Cradle to Cradle Café gestart. Allen ontwikkelen en produceren we onze producten volgens de Cradle ...

LEES MEER
Nieuwsbrief